FloorGuard Matting Manufacturing Co. Limited
ENGLISH
Menu
What are you looking for?
Liên hệ
Email: sales@xtbaler.com
Tel: +86-513-86831966
Fax: +86-513-86831900

Supercard Scrub Tile Assembly

Gạch SuperGuard rất dễ lắp ráp. Đơn giản chỉ cần lộn ngược để kết nối gạch và các cạnh. Quay trở lại để đảm bảo chúng được khóa với nhau và đặt tấm gạch chà gồ ghề này để làm việc!

Thông tin Công ty

Liên hệ