FloorGuard Matting Manufacturing Co. Limited
ENGLISH
Menu
What are you looking for?

Cashier Mat

Thợ thủ quỹ là cách hiệu quả nhất để tăng năng suất lao động và an toàn. Những loại đệm đệm phù hợp với nhu cầu nhận thức của nhân viên cũng như sức khoẻ của họ. Những tấm thảm thương mại này cung cấp sự giảm mệt mỏi cho người lao động đứng hầu hết thời gian trong ngày.

  • Chống Mệt mỏi Mats - Grease Proof cao su Bubble MátChống Mệt mỏi Mats - Grease Proof cao su Bubble MátJanuary 1, 1970Mền chống mệt mỏi của chúng tôi được thiết kế và thiết kế cho sự thoải mái và an toàn tối đa. Cấu trúc cao su cứng rắn chắc của nó được xây dựng cứng rắn để chống lại sự khắt khe của sử dụng hàng ngày. Nó đi kèm với tiêu chuẩn mo ...view

Thông tin Công ty

Liên hệ