FloorGuard Matting Manufacturing Co. Limited
ENGLISH
Menu
What are you looking for?

Hệ thống Matting Sức khoẻ và An toàn Lao động

Mục tiêu của hệ thống an toàn lao động và vệ sinh lao động là nhằm thúc đẩy môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, bảo vệ đồng nghiệp, thành viên gia đình, chủ nhân, khách hàng và nhiều người khác khỏi bị trượt hoặc các thương tích lao động có liên quan khác.

Tất cả các nhà tuyển dụng có nghĩa vụ đảm bảo rằng nhân viên và bất kỳ người nào khác có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tổ chức vẫn luôn an toàn.

Hệ thống vệ sinh lao động và an toàn lao động có thể giúp nhà tuyển dụng bảo vệ chống lại nhiều nguy cơ này.

Thông tin Công ty

Liên hệ